zeoni blog, blogger - internetes napló

zeoni

  minden napjaim,gondolataim

Naptár 2009. November 19.
« OktóberDecember »
H K Sz Cs P Sz V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
< 2008 2009. November 2010 >
A blogon Keresés
Időjárás
időjárás
Vicc
Mi az, amit a férfiak állva, a nők ülve, és a kutyák felemelik hozzá az egyik lábukat ?
- A KÉZFOGÁS!
Blog
Tisztességtelen volt ....
Utolsó bejegyzés: 2009.11.19. 02:55
Megtekintve: 1696
Komment (hozzászólás): 0
Blog TOP 20
1. Professional pro Blog 1567654
2. Playboys Blog 807788
3. Kárpátia Blog 364255
4. Balázs Pali Blog 258690
5. Kakashi Blog 239998
6. Márti Blog 232016
7. Ismerős Arcok Blog 198257
8. Krinya Blog 193295
9. Ossián Blog 190851
10. Bon Jovi Blog 178967
11. Edda Művek Blog 170140
12. Pokémon Go Blog 155700
13. Republic együttes Blog 150977
14. Leona Blog 139896
15. Szabó Dávid Blog 132923
16. Bikini együttes Blog 127226
17. Chrys Blog 117907
18. Kenny Blog 103847
19. kinga Blog 92545
20. Hello Blog 87463
 2009. November 19. 02:55  Tisztességtelen volt ....
Megtekintve 1696 .

Tisztességtelen volt ....

Tisztességtelen volt ....

...ügyfeleivel a Pannon és a Vodafone.

Na,elég sok id?be telt,de mégis csak beérett valamennyire a gvh-s feljelentés.
Persze a két multigenya,kacagva kifizeeti a büntit.
Mellékesen jegytzem csak meg,a voda,több mint 10000 ügyfelet veszített el,emiatt a kis hazugságai miatt..
Egyébiránt van mé egy pá hónap a vodánál a hüségid?mböl,ahogy lejár,azonnal felmondom a szerz?dést. És voda mobil internetröl MINDENKIT lebeszélek.
Hazug állítások tömkellege,totálisan inkprrekt cégtöl,aki egy tollvonással megváltoztatta,at élö szez?désünk. Amir?l még tályékoztatást sem adott.
------------------------------------------------------------
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott két távközlési szolgáltató, a Pannon GSM Zrt.és a Vodafone Zrt. - állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A két társaság mobilinternetes szolgáltatásait népszer?sít? reklámjaiban intenzív internetezésre bíztatta a fogyasztót, majd a felhívásnak megfelel? magatartást tanúsítókat az adatforgalom lassításával szankcionálta. Emiatt a Pannon 15 millió, a Vodafone pedig 10 millió forint bírságot kapott.
A GVH annak vizsgálatára indított eljárást a Pannon GSM Távközlési Zrt. ellen, hogy az eljárás alá vont megsértette-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt azzal, hogy egyes mobilinternet csomagjait korlátlan forgalmi kerettel reklámozta, ugyanakkor az eljárás alá vontnak lehet?sége van a szolgáltatás sebességének lassítására, a sávszélesség csökkentésére, korlátozására.

A GVH vizsgálata szerint a Pannon Internet Éjjel-nappal és a Pannon Internet Éjszaka-hétvége tarifacsomagok tárgyában a távközlési vállalkozás és a fogyasztók között létrejött megállapodás rögzítette: a Pannon jogosult az adott forgalom idején a sávszélességet csökkenteni olyan fájlcserél?, fájlmegosztó egyéb nagy mennyiség? adattovábbítására szolgáló alkalmazás használata során, amely révén az adatcsere közvetlenül a felhasználók között, a szervert?l függetlenül zajlik. A Pannon ténylegesen követett gyakorlata során azonban a sebesség korlátozására nemcsak valamiféle extrém, a fogyasztói értelmezés szerint is normálnak nem min?sül? használat esetén kerülhetett sor. Annál is inkább, mert az általa m?ködtetett rendszer minden esetben nem is volt alkalmas az extrém felhasználást mutató el?fizet?k azonosítására.

A Pannon bármely el?fizet? hozzáférési sebességét korlátozhatja, függetlenül attól, hogy a korlátozás alapjául szolgáló körülmény felróható-e az el?fizet?nek vagy sem, illetve a korlátozás alapjául szolgáló körülmény egyáltalán összefüggésben van-e az el?fizet? magatartásával vagy sem. Ez azt is eredményezheti, hogy ha a fogyasztó pontosan ugyanazon felhasználói magatartást tanúsít, akkor az egyik id?szakban nem kerül vele szemben alkalmazásra a sebesség korlátozása, míg a másik id?szakban nem a saját magatartására visszavezethet? okból a szolgáltató korlátozza a hozzáférési sebességet. Még akkor is, ha a rendszer állítólagos túlterheltsége nem ezen, hanem a többi fogyasztó magatartására vezethet? vissza.

A GVH szerint tisztességtelen, ha a reklámokban a vállalkozás intenzív internetezésre bíztatja a fogyasztót, majd a felhívásnak megfelel? magatartást tanúsítókat az adatforgalom lassításával szankcionálja. A versenyhatóság meggy?z?dése szerint a Pannon tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot fejtett ki, amikor nem a mobilinternet szolgáltatás nyújtásának technikai feltételeihez és a lassítás által ténylegesen megvalósított gyakorlatához igazította kereskedelmi kommunikációinak tartalmát, így a fogyasztókban téves képzet alakulhatott ki a Pannon Internet Éjjel-nappal és a Pannon Internet Éjszaka-hétvége tarifacsomagokról.

Mivel a GVH jogsért?nek találta a 2008. november 11 és 2009 február 2 között e tárgyban megjelentetett hirdetéseket, 15 millió forint bírságot szabott ki a Pannonra. A bírság összegének meghatározásakor súlyosító körülménynek bizonyult, hogy a vállalkozást jelent?s költség?, intenzív reklámtevékenységgel valósította meg a jogsértést, így a megtéveszt? információk hosszú id?n át elérhet?ek voltak és jelent?s fogyasztói körhöz juthattak el. Ráadásul a Pannont korábban már többször elmarasztalta a GVH a fogyasztók megtévesztése miatt.

A fentihez hasonló ügyben indult GVH vizsgálat a Vodafone Zrt. ellen is. A társaság az ún. HSDPA nyári kampány keretében arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy az Internet Szabadon akcióban fix havi díjért korlátlanul internetezhet normál felhasználás esetén, adatmennyiségi megkötés nélkül. A Vodafone meghatározta, hogy mi min?sül normál és mi min?sül extrém használatnak. Normál felhasználásnak számít például a társaság szerint az e-mail küldés és fogadás (csatolmányokkal), böngészés, hírportál olvasás, webes és FTP-letöltés, internetes videó megtekintése (pl. YouTube), on-line rádió hallgatás, internetes telefonálás, chat, csatlakozás vállalati hálózathoz. Extrém használatnak min?sül a fájlmegosztó/-cserél? programok üzemeltetése abban az esetben, ha a tárgyhavi összes adatmennyiség meghaladja az 5 GB-ot. A tájékoztatások alapján a fogyasztó alappal juthatott arra a következtetésre, hogy csak akkor kell valamilyen korlátozással számolnia, ha fájlmegosztó/-cserél? programot üzemeltet és a tárgyhavi összes adatmennyiség meghaladja az 5 GB-ot.

A GVH vizsgálata megállapította, hogy a Vodafone Internet Fix csomagot 2008. április 3-tól felváltó Vodafone Internet Szabadon csomag lényeges tulajdonsága, hogy 2008. augusztus 8-tól a Vodafone számára még normál használat esetén is lehet?sége van az adatforgalom id?szakos vagy állandó lassítására 5 GB adatforgalom felett. Az adatforgalom alakulása, mennyisége a GVH szerint nem tekinthet? olyan körülménynek, amely önmagában alapos ok lenne a lassításra egy korlátlan internetezésre, intenzív használatra kínált szolgáltatás esetén.

A GVH egy másik Vodafone hirdetést szintén megtéveszt?nek talált. A számlás el?fizet?k részére elérhet? Connect Roaming szolgáltatás lényeges tulajdonsága, hogy bruttó 3.000 Ft napi díjért 50 MB adatforgalmat tesz lehet?vé, azzal, hogy az 50 MB túllépését követ?en az el?fizet?nek 1 MB forgalomért lényegesen magasabb, a forgalom alapú GPRS roaming díjak alapján kiszámlázott árat kell fizetnie. Ráadásul a szolgáltatás csak meghatározott országokban vehet? igénybe. Ezzel szemben a Vodafone néhány hirdetésében az 50 MB-ot el nem ér? adatforgalom esetén fizetend? összeghez viszonyítottan magas (minimum 1.800 Ft/MB) díjak ismertetését. Ez azt eredményezte, hogy a fogyasztó nem minden vonatkozásban kapott reális képet a szolgáltatásról. Nem vált el?tte ismertté, hogy 50 MB feletti adatforgalom esetén igen jelent?s mérték? fizetési kötelezettséggel kell számolnia.

Ugyancsak megtéveszt?ek voltak a Vodafone azon hirdetései amelyekben arról adott tájékoztatást, hogy a fogyasztó az el?fizetés mellé díjmentesen nyújtott Vodafone Mobile Connect szoftver segítségével bármikor lekérdezheti adatforgalmát. A GVH vizsgálata feltárta, hogy az eljárás alá vont által kínált modem ugyan alkalmas az adatforgalom valamiféle mérésére, azonban a modem által mért és a valós, számlázott adatforgalom között jelent?s eltérés lehet.

A fentiek miatt a GVH megállapította, hogy a Vodafone 2008 augusztusában a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított 2008 szeptember 1 és december 31 között pedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. Ezért a távközlési vállalkozás 10 millió forint bírságot kapott. Az ügyben súlyosító körülménynek bizonyult, hogy a Vodafone korábban többször kapott elmarasztalást a GVH-tól a fogyasztók megtévesztése miatt és megtéveszt? hirdetései hosszú id?n át elérhet?ek voltak.
A GVH a telekommunikációs szolgáltatásokról közzétett reklámok kapcsán kiemeli: nem mondható ki, hogy valamennyi fogyasztó tudatosan informálódik, megfelel? telekommunikációs ismeretekkel rendelkezik. Márpedig ha a kampány országos volt, nemcsak az internetet jól ismer? fogyasztókhoz, hanem olyan személyekhez is, akikben adott esetben akkor vet?dött fel az internet hozzáférés iránti igény. Nem zárható ki, hogy éppen az internet elérés ezen újszer? és kényelmes módja keltette fel az addig kevésbé érdekl?d?k figyelmét.

Mindezek miatt a reklámba foglalt tájékoztatást úgy kell meghatározni, hogy az átlagfogyasztó számára követhet?, értelmezhet? legyen. Nem abból kell kiindulni, hogy a hírközlési piacon tájékozott, racionális és tudatos fogyasztó döntésének meghozatalakor a szolgáltatók gyakorlatát ismeri, így csak minimális információ közlésére van szükség. A reklámozó vállalkozásnak mindig el?l kell járnia a fogyasztók tisztességes tájékoztatásában. Kétségtelenül a fogyasztótól is elvárható, hogy mindig a számára a lehet? legkedvez?bb megoldást válassza, és hogy ennek érdekében ésszer? mérték? információkeresést folytasson. Ugyanakkor ez nem jelentheti a tájékozódás kötelezettségének parttalan áthárítását a fogyasztóra. A reklám jogsért? jellege ugyanis megállapítható, ha a fogyasztónak módja van a teljes kör? valós információ megismerésére.

A GVH szerint az sem várható el a fogyasztótól, hogy egy intenzív, akár több hónapig tartó reklámkampány során az innen-onnan részletekben csöpögtetett információ-mozaikokat fejben összerakja, maga kutasson azután, hogy esetlegesen milyen csatornán keresztül juttathat el hozzá még reklámüzenetet a reklámozó. Még kevésbé várható el az ésszer?en eljáró fogyasztótól, hogy a reklámok szavahihet?ségét kétségbe vonja, vagyis eleve számoljon azzal, hogy a reklámban úgy sem mondanak igazat, és nyomozni kezdjen a valós tények után.
Forrás:http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?feed=1&k=2&i=124535
Megosztás

Nincsenek hozzászólások!
Óra
Az én Profilom
név Név
Születés
email
MSN MSN
ICQ
ICQ
yahoo Yahoo
film
Film
zene Zene
könyv Könyv
Nap mondása
Egy országban - újságok segítségével - két hét alatt a düh és felháborodás olyan állapotába lehet hozni az ítélőképtelen tömegeket, hogy az emberek hajlandókká válnak arra, hogy bizonyos érdekeltek érdemtelen céljaiért katonáknak öltözve öljenek, és magukat megölessék. Ennek megfelelően nem hiányoznak a próféták, akik kultúránk közeli pusztulását jósolják. Én nem tartozom ezekhez a pesszimistákhoz; hiszek egy jobb jövőben.
/Albert Einstein/
Admin
Belépés
Legyen saját blogod !
Regisztráció
Jelenleg 274 Regisztrált Blog
Keresők
Reklám-Csere Kereső
Google
Blog Partner
Álom Rendezvényszervezés
HQ Web
Reklám-Csere
Randi START
Server Data Hosting
Webcim.info
Videók TOP


minden napjaim,gondolataim
zeoni rss zeoni sitemap zeoni auto ping blogpipe
Buy Websites For Sale - Sell Domains

webcim.info Google Backlinks - SEO
Minden jog fenntartva - MIDNI 2005-2018 - internetes napló - blogger (problog)
professional pro blog - online free blogger - internetes napló - weblog - blogírás - video
mint volt zeoni emiatt blog büntit mellékesen veszített voda el kis csak blogger kifizeeti tisztességtelen jegytzem hazugságai ügyfelet meg kacagva

Betöltési Idő : 0,051661 sec. Oldalletöltés :66951
pagepeeker